În curs de procesare...
 

logo-color

CORIOLAN AUR SMARALD implementeaza, începând cu data de 01.07.2017 proiectul cu titlul “Creşterea competitivităţii SC CORIOLAN AUR SMARALD SRL prin investiţii în echipamente şi aplicaţii informatice specifice”, cod SMIS 112077. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2- Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2. - Sprijinirea creării şi dezvoltării capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor.

Scopul proiectului este de a creşte competitivitatea societăţii prin investiţii în echipamente şi programe informatice specifice şi de a securiza astfel cota de piaţă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

⚬ Dezvoltarea unui flux tehnologic inovativ și performant, prin achiziția de dotări specifice;

⚬ Creșterea cantității de verighete cu 10 % și a numărului de inele de logodna și de bijuterii la comandă cu 15% la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează proiectul, față de anul 2016;

⚬ Crearea a două locuri de muncă pentru persoane din categoria celor defavorizate, pe pozițiile chimist si operator CNC.

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului sunt:

⚬ un flux tehnologic de fabricaţie performant, constând în 7 echipamente specifice pentru fabricarea bijuteriilor din metale preţioase şi semipreţioase şi cu pietre preţioase şi semipreţioase;

⚬ un sistem fotovoltaic sinusoidal pentru producere de energie electrică din surse regenerabile;

⚬ dezvoltarea modulului de producţie în sistemul ERP;

⚬ dezvoltarea magazinului on-line;

⚬ un certificat privind sistemul de management al calităţii producţiei realizate de tip ISO 9001:2015 implementat;

⚬ două locuri de muncă generate la nivelul localităţii, din categoria persoane defavorizate.

Valoarea totală a proiectului este de 6.323.693,89 lei din care valoarea eligibilă este de 5.310.211,45 lei. Valoarea totală nerambursabilă este de 3.816.714,48 lei, din care 3.244.207,31 lei reprezintă contribuţia FEDR iar 572.507,17 lei reprezintă contribuția națională.

Perioada implementării proiectului este 41 luni, respectiv între data 01.01.2017 şi data 31.05.2020.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Banner-color

 
Verifica simbolul autenticitatii

Verifica simbolul Coriolan pe verighetele tale pentru a te asigura de autenticitatea lor.

close prev next img