În curs de procesare...
 

Regulament activare extra-beneficii Coriolan

  1.Organizator și regulament campanie

  Organizatorul campaniei Extra-beneficii Coriolan este S.C. Coriolan Aur Smarald S.R.L., cu sediul în Bld. Nicolae Ioga, nr. 59, bl. E5, sc. A, parter, ap. 1-2, Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub nr. J22/2132/12.08.1993, CUI RO4488347, reprezentată legal de Director General Aurel Mânzățeanu, denumită în continuare “Organizator”.

  Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul www.coriolan.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, precum și de a-și actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea lor în vigoare.

  2.Aria de desfășurare

  Campania este organizată și se va desfășura în magazinele fizice Coriolan și pe site-ul www.coriolan.ro.

  3.Obiectul

  Obiectul prezentului Regulament îl constituie stabilirea condițiilor în care cumpărătorii finali beneficiază de extra-beneficii pentru bijuteriile cumpărate din magazinele proprii Coriolan. Prin extra-beneficii înțelegem o întreținere anuală gratuită și înlocuirea gratuită în primii 2 ani de la achiziție a pietrelor căzute cu un carataj de maxim 0,05 ct.

  4.Perioada de desfășurare a campaniei

  Campania va începe de la data de 1 iunie 2017 și este valabilă pe întreaga perioada de comercializare a bijuteriilor Coriolan.

  Produsele comercializate pe durata Campaniei și înregistrate în platforma http://www.coriolan.ro/activare/ conform procedurii prevăzute de Regulament, beneficiază de extra-beneficii pe întreaga perioada de utilizare.

  5.Dreptul de participare

  Acest regulament este adresat persoanelor fizice, consumatori finali, care achiziționeaza orice bijuterie Coriolan din magazinele proprii, precum și de pe site-ul online www.coriolan.ro

  În cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți. Pentru activarea extra-beneficiilor, participantul trebuie să cunoască și să accepte integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

  6.Mecanismul de desfășurare a campaniei

  În vederea accesării extra-beneficiilor, clientul final trebuie să achiziționeze o bijuterie Coriolan dintr-unul dintre magazinele proprii Coriolan sau de pe site-ul www.coriolan.ro

  În vederea obținerii extra-beneficiilor, utilizatorul final al bijuteriei trebuie să se înregistreze în următorul mod:

  -Va accesa platforma online http://www.coriolan.ro/activare/ și va completa Formularul de înregistrare online cu informațiile solicitate. Ulterior completării formularului de înregistrare se a emite automat următorul mesaj de confirmare: “Îți mulțumim pentru înregistrare. În maxim 24 de ore vei primi un e-mail de confirmare. Te rugăm să verifici și căsuța de spam/junk. În cazul în care nu primești e-mail-ul în intervalul de timp precizat, te rugăm să ne contactezi pe support@coriolan.ro” De asemenea, se va trimite prin e-mail confirmarea activării extra-beneficiilor, dar și instrucțiuni de îngrijire a bijuteriilor.

  În situația în care, datele furnizate nu sunt complete, atunci activarea extra-beneficiilor nu se va finaliza.

  Înregistrarea bijuteriie pe platforma de activare a extra-beneficiilor trebuie efectuată în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achiziționării produsului (dată înscrică pe facture de achiziție).

  În cazul neînregistrării produsului în termenul sus menționat, utilizatorul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de extra-beneficii, însă va rămâne valabilă garanția legală de 2 ani de la data achiziției produsului respectiv.

  7.Condiții de validitate

  Pentru ca Organizatorul să acorde extra-beneficiile pentru bijuteriile achiziționate din magazinele proprii Coriolan sau online, de pe www.coriolan.ro, utilizatorul final trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  -Să respecte condițiile menționate la punctul 5. Dreptul de participare

  -Să achiziționeze sau să fie în posesia unei bijuterii achiziționate din magazinele propria Coriolan sau online, de pe www.coriolan.ro

  -Să înregistreze, în perioada prevăzută la punctul 6, bijuteria pe platforma de activare a extra-beneficiilor.

  În cazul în care nu sunt îndeplinite toate condițiile de mai sus, produsului nu i se vor acorda extra-beneficiile menționate anterior.

  8.Responsabilitate

  Organizatorul va acorda extra-beneficiile in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Prin participare la campanie, participanții confirm cunoașterea prevederilor prezentului Regulament, înțelegerea termenilor și își exprimă acordul în privința acestuia, participarea la Campanie implicând acceptarea integral, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

  Organizatorul va fi exonerat de răspundere în următoarele cazuri:

  -În cazul în care achiziția produsului a fost realizată într-o altă perioadă decât cea de desfășurare a campaniei;

  -În cazul în care activarea extra-beneficiilor nu s-a efectuat în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la achiziție.

  9.Prelucrarea datelor cu caracter personal

  Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date în vigoare, începând cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectuează în confirmitate cu POLITICA SOCIETĂȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

  10.Litigii

  Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 
Verifica simbolul autenticitatii

Verifica simbolul Coriolan pe verighetele tale pentru a te asigura de autenticitatea lor.